Najnowsze teatralne wieści

04.112016

II USTRZYCKA TEATROMANIA

Od siedemnastu lat jako Ustrzycki Dom Kultury jesteśmy organizatorami PARROWYCH WIECZORÓW PREMIEROWYCH będących świętem i dniami premierowymi funkcjonującego przy naszej placówce młodzieżowego  Teatru Formy PARRA , jak tez zaproszonych z terenu  całego kraju teatrów offowych oraz  artystów pokrewnych dziedzin sztuki.

Z roku na rok obserwujemy jak impreza nasza z jednej strony, cieszy się  bardzo dużym  zainteresowaniem osób dorosłych terenu Ustrzyk Dolnych jak tez całych Bieszczadów,  ale jednocześnie ubolewamy nad tym, że na widowni pojawia się co raz mniej  młodzieży.

Jest to dla nas  niepokojące zjawisko. Dlatego tez postanowiliśmy rozpocząć działania, aby w podstawowych jednostkach edukacyjnych, czyli szkołach, zainteresować nauczycieli i uczniów tą może i trudniejszą,  ale bardzo pożyteczną dla każdego  młodego człowieka, jak tez osoby dorosłej,  formą rozwoju osobistego. Bo teatr uczy dosłownie wszystkiego. Po pierwsze dowartościowuje człowieka, po drugie pozwala zmierzyć się z różnymi rolami społecznymi, a po trzecie pokazuje że rozwój osobisty (duchowy, mentalny i emocjonalny) buduje się m. in. różnymi artystycznymi drogami. Poza tym mądry teatr wyrabia ogromnie wiele wartości niezbędnych do funkcjonowania człowieka w każdym społeczeństwie.

Ideą USTRZYCKIEJ TEATROMANI  jest przede wszystkim wspólne spotkanie pasjonatów teatru, dlatego też skupimy się na atmosferze całego przedsięwzięcia, a forma konkursowa służy tylko ukazaniu i docenieniu  dobrych kierunków rozwoju. Pragniemy aby współtwórcami festiwalu byli sami jego uczestnicy, od początku do końca kreując jego atmosferę  i wpływając na klimat i kształt.

REGULAMIN:

 1. Do udziału w USTRZYCKIEJ TEATROMANI zachęcamy i zapraszamy szkoły z terenów:

Miasto i Gmina Ustrzyki Dolne, Gminy: Czarna, Lutowiska, Miasto i Gmina Lesko,

Gminy: Olszanica, Solina,  Cisna, Baligród, Gminy :  Komańcza, Zagórz

         26 listopada: grupy teatralne szkół podstawowych, klasy 0- 6

 • istopada: grupy teatralne gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
 1. Czas trwania spektaklu nie może przekraczać:

– szkoły podstawowe – 15 min

– gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne – 25 min

 1. Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest dostarczenie do sekretariatu lub  nadesłanie wypełnionej karty zgłoszenia na adres organizatora z dopiskiem: „USTRZYCKA TEATROMANIA” najpóźniej do dnia 16 listopada (decyduje data stempla pocztowego)
 2. Do udziału zapraszamy mini spektakle prezentujące różne formy teatralne: teatr dramatyczny, tańca, osoby i wyobraźni, lalki, animacji przedmiotu, plastyczny, teatr poezji itd.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publicznego wykorzystania dokumentacji fotograficzno- filmowej dokonanej w trakcie .
 4. Kolejność występów ustala organizator. Jednak wszystkie zgłoszone grupy prosimy o udział w całym dniu festiwalowym.

Dokładny program umieszczony zostanie na stronie www.ustrzyckidomkultury.pl najpóźniej do 20 listopada.

 1. Organizatorzy zapewniają: nagłośnienie, oświetlenie i obsługę techniczną. Nie zapewnia się żadnych rekwizytów.
 2. Organizatorzy nie zwracają uczestnikom kosztów podróży.
 3. Występy grup oglądać i analizować będzie profesjonalne jury, które po każdym obejrzanym spektaklu będzie do dyspozycji zespołu obejrzanego spektaklu, służąc radą i podpowiedziami merytorycznymi i dobrym słowem.
 4. Impreza koordynowana i prowadzona będzie przez członków Teatru Formy PARRA, który nie bierze udziału w zmaganiach konkursowych.
 5. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje Organizator

 

WARUNKI TECHNICZNE

– szerokość okna scenicznego –  10 m

– głębokość okna scenicznego od proscenium do horyzontu scenicznego –  9 m

– 6 kieszeni scenicznych (kulis) po 3 z każdej ze stron

– kurtyna automatycznie prowadzona

– wszystko, łącznie z podłogą w czerni

– oświetlenie na obwodach regulowanych mikserem światła

– możliwość odtwarzania muzyki z nośników :  CD i pendrive

UWAGA! W trakcie spektakli nie używamy mikrofonów scenicznych.

Uczymy się żywego,  pięknego i czystego teatru.

NAGRODY

ZŁOTY BIESZCZAD Główna nagroda I Bieszczadzkich Spotkań Teatrów Szkolnych ( oddzielnie    w  dwóch kategoriach)

SREBRNY BIESZCZAD  Druga nagroda  I Bieszczadzkich Spotkań Teatrów Szkolnych ( oddzielnie    w dwóch kategoriach)

BRĄZOWY BIESZCZAD Trzecia nagroda  I Bieszczadzkich Spotkań Teatrów Szkolnych ( oddzielnie w dwóch kategoriach)

Nagrody indywidualne oraz dyplomy dla poszczególnych teatrów.

 

Organizator: Ustrzycki Dom Kultury

 1. 29 listopada 31 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 13 461 1322

www.ustrzyckidomkultury.pl

Komisarz artystyczny: Grażyna Kaznowska tel. 608 746 552

email: grazkakaznowska@gmail.com

Termin: 26- 27 listopada 2015 r.

KARTA ZGŁOSZENIA – USTRZYCKA TEATROMANIA

                                         II BIESZCZADZKIE SPOTKANIA TEATRÓW SZKOLNYCH

                                         28-29 listopada 2016r.

 1. Pełna nazwa i adres szkoły

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Nazwa grupy teatralnej

………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 1. Przedział wiekowy osób biorących udział w przedstawieniu

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 1. Ilość osób występujących ……………………………………………………………………………………….
 2. Imię, nazwisko, email, nr tel. nauczyciela- opiekuna grupy

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Tytuł mini spektaklu …………………………………………………………………………………………………

 

 1. Autor scenariusza…………………………………………………………………………………………………….

 

 1. Reżyseria …………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 1. Choreografia ……………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Muzyka, itd. ……………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 1. Potrzeby techniczne (nagłośnienie, oświetlenie) ……………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Inne ważne informacje, które grupa teatralna chce przekazać organizatorom

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………Uwaga! Czas na montaż nie może przekraczać 10 min, a na demontaż 5 min. W trakcie spotkań teatralnych nie ma niestety możliwości przeprowadzania próby przed spektaklowej.