Najnowsze teatralne wieści

02.032022

VI USTRZYCKA TEATROMANIA

Teatromaniacy!

Informujemy, że w dniach 9-10 maja br. odbędzie się kolejna edycja Bieszczadzkiego Spotkania Teatrów Szkolnych. Oto regulamin uczestnictwa. O kartę uczestnika poproście pod mail: grazkakaznowska@gmail.com

SZAN0WNI DYREKTORZY I NAUCZYCIELE SZKÓŁ

DRODZY MŁODZI LUDZIE! KOCHANE DZIECIAKI J

Po dwuletniej przerwie wynikłej z COVID 19 z wielką  przyjemnością chcemy powrócić do

USTRZYCKIEJ  TEATROMANI- Bieszczadzkich Spotkań Teatrów Szkolnych

W roku szkolnym 2021/22 impreza zorganizowana zostanie po raz pięty

Tym razem  zapraszamy Was do udziału w konkursie w dniach 9-10 maja  2022 r., jak zawsze do  Ustrzyckiego Domu Kultury.

Ostatnie dwa, pandemiczne lata spowodowały, że bardzo stęskniliśmy się za Waszą energią teatralną, Waszymi pomysłami, kreacjami. Po prostu za WAMI <3

Idea naszych spotkań jest niezmienna, bo i praca, zabawa z teatrem i przez teatr niesie z sobą niezliczone wartości. Po pierwsze dowartościowuje człowieka, po drugie pozwala zmierzyć się z różnymi rolami społecznymi, a po trzecie pokazuje że rozwój osobisty (duchowy, mentalny i emocjonalny) buduje się m. in. różnymi artystycznymi drogami. Poza tym mądry teatr wyrabia ogromnie wiele wartości niezbędnych do funkcjonowania człowieka w każdym społeczeństwie.

Tak więc niech V USTRZYCKA TEATROMANIA będzie kolejnym, wspólnym spotkaniem pasjonatów teatru, dla których najważniejsza jest atmosfera całego przedsięwzięcia, a forma konkursowa niech służy tylko ukazaniu i docenieniu  dobrych kierunków rozwoju. Pragniemy aby współtwórcami festiwalu byli sami jego uczestnicy, od początku do końca kreując jego atmosferę  i wpływając na jego klimat i kształt.

REGULAMIN

  1. Do udziału w IV USTRZYCKIEJ TEATROMANI zachęcamy i zapraszamy szkoły z terenów:

Miasto i Gmina Ustrzyki Dolne, Gminy: Czarna, Lutowiska, Miasto i Gmina Lesko,

Gminy: Olszanica, Solina, Cisna, Baligród,  Komańcza, Zagórz oraz Miasto i   Gmina Sanok 09.05.2022r.(poniedziałek) : grupy teatralne szkół podstawowych, w dwóch oddzielnych kategoriach:

I kategoria: klasy 0 – III

II kategoria klasy IV- VIII

 

10.05.2022r.(wtorek)

III kategoria: wszystkie klasy szkół ponadpodstawowych

 

UWAGA! Ze względu na sytuację covidową jaką doświadczamy od dwóch lat, jak i różne obostrzenia z nim związane,  zachęcamy do tworzenia spektakli małoobsadowych (3- 4 osoby), a nawet monodramów. Oczywiście każde przedstawienie wieloosobowe będzie równie mile widziane, jeśli warunki na nie pozwolą.

 

 

 

  1. Czas trwania spektaklu nie może przekraczać:

– szkoły podstawowe – klasy- I-III –do 15 min

– szkoły podstawowe – klasy- IV – VIII- do 20 min.

– szkoły ponadpodstawowe – do 25 min

  1. Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest dostarczenie do sekretariatu Ustrzyckiego Domu Kultury lub nadesłanie na adres mailowy:

ustrzyckidomkultury@gmail.com lub

teatrformyparraud@gmail.com lub przesłanie pocztą tradycyjną na podany poniżej adres  wypełnionej „karty zgłoszenia”  z dopiskiem:

USTRZYCKA TEATROMANIA”

najpóźniej do dnia 04.05. 2022 r..

 

  1. Do udziału zapraszamy mini spektakle prezentujące różne formy teatralne: teatr dramatyczny, tańca, osoby i wyobraźni, lalki, animacji przedmiotu, plastyczny, teatr poezji itd.
  2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publicznego wykorzystania dokumentacji fotograficzno- filmowej dokonanej w trakcie .
  3. Kolejność występów ustala organizator.

Jednak wszystkie zgłoszone grupy prosimy o udział w całym dniu festiwalowym.

Dokładny program umieszczony zostanie na stronach  www.parra.com.pl oraz www.ustrzyckidomkultury.pl najpóźniej do 1 majaa 2022 r..

  1. Organizatorzy zapewniają: nagłośnienie, oświetlenie i obsługę techniczną. Nie zapewnia się żadnych rekwizytów.
  2. Organizatorzy nie zwracają uczestnikom kosztów podróży.
  3. Występy grup oglądać i analizować będzie profesjonalne jury, które po każdym obejrzanym spektaklu będzie do dyspozycji Opiekuna zespołu obejrzanego spektaklu, służąc radą i podpowiedziami merytorycznymi i dobrym słowem.

W roku bieżącym dobrymi duchami spotkań, naszymi jurorami będą:

DAGNY MIKOŚprzewodnicząca jury– Aktorka, wokalistka-  Absolwentka Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi (2013) oraz Wydziału Wokalnego Krakowskiej Szkoły Jazzu i Muzyki Rozrywkowej (2018), aktorka teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie współpracująca  z Teatrem VARIETE z Krakowa,  wywodząca się z Teatru Formy PARRA.

Przez 10 lat aktorskiej pracy Dagny zbudowała kilkadziesiąt ról teatralnych, radiowych i telewizyjnych, za które wielokrotnie była wyróżniana i nagradzana. Na małym ekranie można było zobaczyć ją w serialach: „O mnie się nie martw”, „Wojenne Dziewczyny”, „Zawsze warto” czy w „Pierwszej Miłości”. Aktorka zagrała również w ostatnich, filmowych produkcjach Telewizji Obiektyw z Krosna: „Łukasiewicz – nafciarz romantyk” oraz w „Jako w niebie, tak i w Komańczy” w reż. Macieja Wójcika.

W 2021 r. wydała swoją debiutanckią płyty z piosenkami Agnieszki Osieckiej, za co w kwietniu  została nominowana przez Gazetę Codzienną „Nowiny” w plebiscycie na „Osobowość Roku 2020” w kategorii Kultura.

– DANIEL JACEWICZ- członek jury – reżyser teatralny, aktor, animator kultury, instruktor teatralny. W 1996 roku założył w Goleniowie i do dziś prowadzi Teatr Brama – łączący działalność artystyczną, edukacyjną oraz kulturotwórczą. Pomysłodawca i główny realizator Goleniowskich Spotkań Teatralnych BRAMAT oraz Festiwalu Młodości Teatralnej ŁAKNIENIA. Dyrektor artystyczny Festiwalu Ludzka Mozaika. Wieloletni animator lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych działań i projektów teatralnych, laureat głównych nagród na większości festiwali teatralnego off’u w kraju. Autor kilkudziesięciu premier teatralnych min: Zabawa (2000), Gaz (2003) My (2007) Uczucie w dźwięku (2009), Ghost Dance (2017), Positivo (2019) Stacja Świadek (2021) współtwórca działań artystycznych realizowanych wspólnie m.in. z Arti Grabowskim, Teatrem Chorea, Teatrem im. Heleny Modrzejewskiej z Legnicy, Teatrem Stajnia Pegaza z Sopotu. Inicjator wielokierunkowych sieci współpracy pomiędzy twórcami i ośrodkami sztuki zarówno o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim (m.in. Ogólnopolska OFFesnywa Teatralna, Zachodniopomorska OFFensywa Teatralna, współpraca ze szczecińskim Teatrem Kana, Ośrodkiem Poszukiwań Twórczych w Strzelewie, Instytutem im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu) jak i międzynarodowym (projekty realizowane m.in. z Teatrem Stella Polaris z Norwegii, ośrodkami w Niemczech, Grecji, Hiszpanii, na Ukrainie, w Peru, w Stanach Zjednoczonych, obecnie także z Odin Teatret z Danii, którym realizuje projekty angażujące społeczności lokalne). Koordynator artystyczny wielu międzynarodowych projektów m.inn. Caravan Next oraz RegioActive . Pomysłodawca Akademii Teatru Alternatywnego.

Patryk Bednarski – członek jury – aktor, animator kultury, koordynator projektów edukacyjnych, społecznych i kulturotwórczych. Z Teatrem Brama związany od 2012 roku, grał w spektaklach Uczucie w Dźwięku, Fale, 4 Kute Asy, Ghost Dance, Positivo, Stacja Świadek. Absolwent obu edycji Akademii Teatru Alternatywnego. Współkoordynator i realizator Goleniowskich Spotkań Teatralnych BRAMAT oraz Festiwalu Młodości Teatralnej ŁAKNIENIA. Animator lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych działań i projektów teatralnych realizowanych m.in. w Norwegii, Niemczech, Grecji, Hiszpanii, na Ukrainie, w Stanach Zjednoczonych, Danii. Współkoordynator projektów: Caravan Next realizowanego w ramach programu Creative Europe według metodologii Social Community Art wspólnie z Odin Teatret, Uniwersytetem w Turynie, Atalaya Theatre, ZID Theatre oraz projektu RegioActive wspólnie z Schloss Broellin. Koordynator programu wolontariatu realizowanego przez Teatr Brama w ramach Europejski Korpus Solidarności.

 

WARUNKI TECHNICZNE

– szerokość okna scenicznego –  10 m

– głębokość sceny od proscenium do horyzontu scenicznego –  11 m

– 4 kieszenie sceniczne  po 2 z każdej ze stron

– kurtyna automatycznie prowadzona

– wszystko, łącznie z podłogą w czerni

– oświetlenie na obwodach regulowanych mikserem światła

– możliwość odtwarzania muzyki z nośników :  CD

UWAGA! W trakcie spektakli nie używamy mikrofonów scenicznych. Na podłodze scenicznej zainstalowane będą mikrofony pojemnościowe.

Uczymy się żywego,  pięknego i czystego teatru.

NAGRODY

ZŁOTY BIESZCZAD – Główna nagroda V Bieszczadzkich Spotkań Teatrów Szkolnych ( oddzielnie    w  trzech  kategoriach)

SREBRNY BIESZCZAD – Druga nagroda  V Bieszczadzkich Spotkań Teatrów Szkolnych ( oddzielnie    w trzech  kategoriach)

BRĄZOWY BIESZCZAD Trzecia nagroda-  V  Bieszczadzkich Spotkań Teatrów Szkolnych ( oddzielnie w trzech kategoriach)

Nagrody indywidualne oraz dyplomy dla poszczególnych teatrów.

 

Organizator: Ustrzycki Dom Kultury

  1. 29 listopada 31 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 13 461 1322

www.ustrzyckidomkultury.pl

Komisarz artystyczny: Grażyna Kaznowska tel. 608 746 552

email: grazkakaznowska@gmail.com

Termin: 09-10.05 .2022r.

Współorganizacja: Urząd Miasta Ustrzyki Dolne, Teatr Formy PARRA